VIDEOOVERVÅGNNING

Videoovervågning forebygger mod indbrud

Videoovervågning anvendes i dag, i større grad end tidligere, som forebyggelse mod indbrud og som følge af den opdaterede videoovervågningslov, er det blevet lettere at opnå tilladelse til at installere videoovervågning.

Hvis du ønsker at beskytte din ejendom mod uvedkommende indtrængen, er videoovervågning et godt værktøj til dette. Det er dog en forudsætning for at opnå tilladelse til opsætning af videoovervågning, at dette gøres med ovenstående for øje.

Videoovervågning med høj billedkvalitet

I de senere år er det gået stærkt med udviklingen indenfor videoovervågning/CCTV. Som følge af nye digitale teknikker findes der nu mere fleksible løsninger, samtidig med billedkvaliteten er højere end tidligere, og så er priserne på de forskellige produkter faldet. Sammenholdt med en mere lempelig lovgivning på området, er videoovervågning i virksomheder blevet en mere attraktiv del af den samlede sikkerhedsløsning.

Vigtige overvejelser inden anskaffelse af videoovervågning

Hvis du overvejer at installere videoovervågning i din virksomhed eller på din ejendom, er der nogle forskellige ting, du bør overveje.

Det er vigtigt at tage den personlige integritet med i dine overvejelser, hvad angår montering af kameraer. Det er også vigtigt du overvejer, hvordan optagelser fra kameraerne skal opbevares, så de ikke havner i hænderne på uvedkommende.

Og hvis videoovervågningen skal være effektiv, er det tillige vigtigt, den kombineres med andre kriminalitetsforebyggende tiltag. Det kunne fx være tyverialarmer eller låsesystemer.

Videoovervågning til forskellige miljøer og formål

Videoovervågning er ikke alene velegnet i virksomhedssammenhænge som fx butikker, kontorer og industri, men videoovervågning kan også være anvendelig til private formål. Er du usikker på, om videoovervågning er velegnet til dig, er du velkommen til at kontakte os, så rådgiver vi dig grundigt.

I Farum Låseservice har vi mange års erfaring med videoovervågning, og vi har indgående kendskab til de mange muligheder på markedet. Derfor kan vi hjælpe dig med at finde frem til den helt rigtige sikringsløsning.

Kontakt os

Vil du vide mere om videoovervågning, ønsker du et tilbud eller besøg af en sikringstekniker, er du velkommen til at kontakte os på 44 99 99 99. Du kan også sende os en mail her

    SEND EN BESKED OG VI KONTAKTER DIG HURTIGST MULIGT